Vi har en grupp som har särskilt ansvar för vårt arbete med dataskydd och informationssäkerhet. Den består av drift- och supportchef Andreas Külekci, kvalitetschef Leif Glavå, operativ chef Ulf Johnsson, operativt GDPR-ansvar Glenn Roswall och kvalitetsanalytiker Dennis Roslinde. Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta gruppen på dataskydd@jenseneducation.se.

Andreas

Andreas Külekci 
Drift- och supportchef

Leif Glava.jpg

Leif Glavå
Kvalitetschef

Dennis

Dennis Roslinde
Kvalitetsanalytiker

Ulf Johnsson

Ulf Johnsson
Operativ chef

Glenn Roswall.png

Glenn Roswall
Operativt GDPR-ansvar