Våra register

I riktlinje med GDPR underhåller vi följande inventarie av processer för behandling av personuppgifter. Välj den flik i kalkylarket som avser den roll för vilket du vill undersöka vår hantering. 

>> JENSEN förskola – Vårdnadshavare
>> JENSEN grundskola – Elev & vårdnadshavare
>> JENSEN gymnasium – Elev & vårdnadshavare
>> JENSEN komvux och SFI – Studerande
>> JENSEN yrkeshögskola – Student
>> JENSEN work – Deltagare

>> Arbetssökande
>> Ansökande och intresserade elever inkl vårdnadshavaren