I menyn under rubriken "Jobba med oss" finns alla de lediga tjänster som vi har för tillfället. Ansökan skickas in elektroniskt genom att klicka på länken till den lediga tjänsten man är intresserad av. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. 

Håll gärna koll på våra lediga tjänster och ansök till den tjänst du är intresserad av. Vi rekommenderar först och främst att du direkt ansöker när vi har en tjänst publicerad som passar just dig. Vill du ändå skicka in en generell intresseanmälan kan du göra det här:  Generell intresseanmälan.

Rekryteringsprocess 

Vår rekryteringsprocess genomförs enligt en likriktad process där vi i första hand utgår från kompetenser hos en kandidat. Eftersom vi även anser att det är viktigt att både företag och kandidat ska matcha och trivas med varandra lägger vi också stor vikt vid personliga egenskaper.

Efter att första urvalet kallar vi löpande till intervjuer och ibland rekryteringsträffar. Skulle du inte höra något från oss innebär det att du tyvärr inte gått vidare i den aktuella rekryteringsprocessen. 

Om du går vidare till intervju kan de ske via telefon, videokonferens eller genom möten. Återkoppling efter intervju sker via mail och/eller telefon. 

Som en del i vår objektiva och icke-diskriminerande rekryteringsprocess använder vi oss av ett problemlösningstest - Matrigma. Testet utmanar förmågan att se samband, fylla i luckor där information saknas, se relationer mellan olika objekt och hitta beröringspunkter mellan figurer som skiljer sig åt – med andra ord personens problemlösnings- och slutledningsförmåga och fallenhet för att kunna urskilja logiska samband och förmåga att hantera situationer som inte blir som man tänkt sig. Det är för oss viktiga egenskaper i vår verksamhet. När du som kandidat slutfört ett test ges återkoppling på resultatet direkt på skärmen. I vissa rekryteringar använder vi även ett personlighetstesterna Mint eller MAP. Testerna görs på ett standardiserat sätt och är lika för alla sökande. Även bedömningen görs lika för alla.

Vi arbetar också med arbetsprover, ofta utformade genom att lösa ett case på plats skapat utifrån vår verklighet.  Det är sätt för att mer konkret kunna bedöma färdigheterna för tjänsten som kan vara svåra att få fram i en intervju. 

Vi använder oss alltid av referenstagning, vilka kan ske både digitalt och per telefon. Minst en referent ska vara tidigare chef. 

Då vi arbetar med utbildning behöver samtliga kandidater inför anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregister, vilket beställs från Polisens hemsida.

Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt. Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktigt för oss på JENSEN education. JENSEN education ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Uppgifter som lämnats in i samband med din ansökan raderas automatiskt efter 26 månader. 


JENSEN education har en policy kring rapportering av missförhållanden som du kan läsa om här. Där finns även ett formulär för inrapportering av missförhållanden.