Rekryteringsprocess

I menyn under rubriken "Jobba med oss" finns alla de lediga tjänster som vi har för tillfället. Vi rekommenderar först och främst att du direkt ansöker när vi har en tjänst publicerad som passar just dig. Ansökan skickas in elektroniskt genom att klicka på länken till den lediga tjänsten du är intresserad av. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. Vill du ändå skicka in en generell intresseanmälan kan du göra det här:  Generell intresseanmälan.

Vår rekryteringsprocess genomförs enligt en standardiserad process där vi i första hand utgår från kompetenser hos kandidaten. Eftersom vi även anser att det är viktigt att både företag och kandidat ska matcha och trivas med varandra lägger vi också stor vikt vid personliga egenskaper.

Steg 1 - Ansökan
Din ansökan skickas in elektroniskt genom att du klickar på länken till den lediga tjänsten som du är intresserad av. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. 

Steg 2 - Urval och tester
Som en del i vår objektiva och icke-diskriminerande rekryteringsprocess använder vi oss av ett problemlösningstest - Matrigma. Testet utmanar förmågan att se samband, fylla i luckor där information saknas, se relationer mellan olika objekt och hitta beröringspunkter mellan figurer som skiljer sig åt. Testet mäter personens problemlösnings- och slutledningsförmåga och fallenhet för att kunna urskilja logiska samband och förmåga att hantera situationer som inte blir som man tänkt sig. Det är för oss viktiga egenskaper i vår verksamhet. När du som kandidat slutfört ett test ges återkoppling på resultatet direkt på skärmen.

Efter ett urval kallar vi löpande till intervjuer och i särskilda fall rekryteringsträffar. Skulle du inte höra något från oss innebär det att du tyvärr inte gått vidare i den aktuella rekryteringsprocessen. Beroende på vilket jobb du har sökt kan det bli aktuellt för dig att få utföra arbetspsykologiska tester. Det sker oftast direkt efter att du har sökt jobbet men kan även ske längre fram i processen.

I vissa rekryteringar använder vi även personlighetstesterna Mint eller MAP. Samtliga tester utförs på ett standardiserat sätt och är lika för alla sökande. Även bedömningen görs lika för alla.

Steg 3 – Intervju
Om du går vidare till intervju genomförs den oftast via telefon, digitalt- eller personligt möte. Återkoppling efter intervju sker via mail och/eller telefon. 

Steg 4 – Andra intervju (ev. case)
Vi arbetar också med arbetsprover, ofta utformade genom att lösa ett case på plats skapat utifrån vår verklighet.  Det är ett sätt för att mer konkret kunna bedöma färdigheterna för tjänsten som kan vara svåra att få fram i en intervju. 

Steg 5 - Referenstagning och utdrag ur belastningsregistret
Vi använder oss alltid av referenstagning, vilka kan ske både digitalt och per telefon. Minst en referent ska vara tidigare chef. 
Då vi arbetar med utbildning behöver samtliga kandidater inför anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregister, vilket beställs från Polisens hemsida.

Steg 6 - Återkoppling
Om du får ett erbjudande om anställning som du tackar ja till är det dags att skriva på anställningsavtalet. 
Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt. Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktigt för oss på JENSEN education. JENSEN education ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Uppgifter som lämnats in i samband med din ansökan raderas automatiskt efter 26 månader.