Medarbetare som trivs

På JENSEN genomför vi regelbundna enkäter för att ge alla våra medarbetare chansen att framföra sina åsikter kring hur de trivs hos oss. Nedan ser du resultatet från vår senaste enkät!

Medarbetarnöjdhet VT21