Information om coronavirus

Obs! Denna text publicerades den 8 april kl. 11:47. Riktlinjerna kommer att uppdateras löpande, så om du är elev eller vårdnadshavare rekommenderar vi att du tar del av all information som skickas via mail eller publiceras i lärplattformen, samt besöker den här sidan regelbundet. 

Med anledning av spridning av Coronaviruset gäller följande direktiv för alla elever och medarbetare på JENSEN. 

Uppdatering gällande JENSEN grundskola åk 6-9 - läs senast informationen här!

JENSEN gymnasium, JENSEN komvux och JENSEN yrkeshögskola gick från och med den 18 mars över till fjärrundervisning. Elever/vårdnadshavare/studerande hänvisas till att ta del av den information som gått ut om detta från respektive skola. Inga besök ska göras till skolorna om detta inte bokats i förväg. 

JENSEN grundskola årskurs F till 5 samt JENSEN förskola hålls öppet som vanligt. För elever/barn i dessa verksamheter gäller att om man får symtom som feber, hosta och svårigheter att andas ska man hålla sig hemma och vänta minst två dygn efter att man blivit frisk innan man går tillbaka till skolan. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Vi rekommenderar att vårdnadshavare håller sig uppdaterade genom att ta del av information från skolan och från Folkhälsomyndigheten

JENSEN fortsätter att agera mycket restriktivt och ta det säkra före det osäkra. Får vi in smitta på någon av de skolor som fortsatt är öppna kommer vi att informera alla berörda direkt och vidta större åtgärder.

Vi vill rikta ett varmt tack till alla föräldrar och elever som tagit stort ansvar och följt våra uppmaningar om att vara hemma under inkubationstiden. Detta har fungerat mycket bra trots att vi var mer restriktiva än myndigheterna initialt.

För företagsledningen JENSEN,

Anna Wiger Jensen
Operativ chef
JENSEN education

Kontaktpersoner

I första hand ber vi er kontakta rektor på er skola. Kontaktuppgifter till respektive skola:
JENSEN förskola
JENSEN grundskola
JENSEN gymnasium
JENSEN vuxenutbildning