Ett av Sveriges största privata utbildningsföretag

JENSEN education grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och långsiktiga ägare. JENSEN är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med verksamhet i de flesta större städer runtom i Sverige. Vårt utbildningskoncept ”Träning för verkligheten” genomsyrar all verksamhet. 

Vi har förtroendet att utbilda ca 8 000 studerande inom sex olika verksamhetsområden – förskola (start 2005), grundskola (start 2008), gymnasium (start 2003), vuxenutbildning (start 1996), yrkeshögskola (start 1999) och work (start 2007). JENSEN education sysselsätter ca 700 personer och omsätter ca 600 MSEK.

JENSEN är, och har alltid varit, en politiskt och religiöst obunden organisation.