Centrala elevhälsoteamet

Ina Dannfors

Ina Dannfors
Verksamhetschef
Elevhälsan

ina.dannfors@jenseneducation.se
070 00 39 510

anna-lena-lundgren

Anna-Lena Lundgren
Skolöverläkare

annalena.lundgren@jenseneducation
073-773 32 93

tomas-käll-porträtt

Tomas käll
Skolpsykolog

tomas.kall@jenseneducation.se
070-698 04 72

Rauli-JENSEN-porträtt

Rauli Sulanko
Skolpsykolog

rauli.sulanko@jenseneducation.se
0737 73 32 38

therese_piri_bjorling_rund_webb

Therese Piri Björling 
Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska

therese.piri.bjorling@jenseneducation.se

Linda Adolfsson

Linda Adolfsson
Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska

linda.adolfsson@jenseneducation.se

0737 73 19 21Professioner som ingår i elevhälsan på varje skola:

  • Kurator
  • Psykolog
  • Elevhälsans medicinska insats (skolsköterska och skolläkare)
  • Specialpedagog
  • Rektor (leder och ansvarar för arbetet på skolan)
  • Studie- och yrkesvägledare
     


Elevhälsan på JENSEN
Enligt skollagen ska det i alla Sveriges kommuner finnas en elevhälsa. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

På JENSEN har vi en helhetssyn på skolans uppdrag; bildning är vårt mål och studierna är i fokus - en hälsosam livsstil är en förutsättning för att eleverna ska lyckas och utvecklas optimalt hos oss. Mental träning, pedagogiska promenader är några saker vi gör för att främja hälsa på alla våra skolor.

Alla skolor på JENSEN har ett elevhälsoteam med tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Rektor ansvarar för skolans elevhälsoarbete som beskrivs i skolans elevhälsoplan. 
Om du vill komma i kontakt med skolans elevhälsoteam hittar du kontaktinformation på skolans webbplats.

Har du klagomål efter vårdskada kopplat till JENSENs elevhälsa, vänligen använd denna Klagomålsblankett vid vårdskada.