Elevhälsan på JENSEN grundskola & gymnasium

 

Centrala elevhälsoteamet

Ina Dannfors

Ina Dannfors
Verksamhetschef
Elevhälsan

ina.dannfors@jenseneducation.se
070 00 39 510

Anna Lanneborn

Anna Lanneborn
Medicinskledningsansvarig skolsköterska

anna.lanneborn@jenseneducation.se

076 94 96 724 

Christer Lallerstedt

Christer Lallerstedt
Skolpsykolog

christer.lallerstedt@jenseneducation.se
070-698 04 72

Eva Blomqvist Håkansson

Eva Blomqvist Håkansson
SkolöverläkareProfessioner som ingår i elevhälsan på varje skola:

  • Kurator
  • Psykolog
  • Elevhälsans medicinska insats (skolsköterska och skolläkare)
  • Specialpedagog
  • Rektor (leder och ansvarar för arbetet på skolan)
  • Studie- och yrkesvägledare
     


Elevhälsan på JENSEN
Enligt skollagen ska det i alla Sveriges kommuner finnas en elevhälsa. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

På JENSEN har vi en helhetssyn på skolans uppdrag; bildning är vårt mål och studierna är i fokus - en hälsosam livsstil är en förutsättning för att eleverna ska lyckas och utvecklas optimalt hos oss. Mental träning, pedagogiska promenader är några saker vi gör för att främja hälsa på alla våra skolor.

Alla skolor på JENSEN har ett elevhälsoteam med tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Rektor ansvarar för skolans elevhälsoarbete som beskrivs i skolans elevhälsoplan. 
Om du vill komma i kontakt med skolans elevhälsoteam hittar du kontaktinformation på skolans webbplats.

Har du klagomål efter vårdskada kopplat till JENSENs elevhälsa, vänligen använd denna Klagomålsblankett vid vårdskada.