Mycket sägs av politiska skäl om friskolor, påståenden som inte alltid stämmer med verkligheten. I samband med att vi släpper vår kvalitetsrapport för 20/21 har vi samlat några korta fakta om oss. 

7 fakta om oss
1. Vi bidrar till integration
2. Lärare som trivs och har auktoritet
3. Fokus på kunskap och bildning
4. Vi satsar mer på läromedel i undervisningen
5. Nöjdare elever och föräldrar i skolan
6. Rektorer som får fokusera på elevernas kunskapsutveckling
7. Vi bidrar till digital utveckling i skolan

1. Vi bidrar till integration
På våra skolor har vi minst lika hög andel elever med utländsk bakgrund som riket i snitt. Elevsammansättningen skiljer sig mycket beroende på var skolan är belägen och utifrån vilka som bor nära våra skolor. Genom vårt fokus på kvalitet, ordning och reda håller vi likvärdig kvalitet oavsett vilka elever vi har och deras bakgrund.

Bild 1

2. Lärare som trivs och har auktoritet
På JENSEN får våra lärare fokusera mer på att lära ut och mindre på att hålla studiero i klassen. Hela 94% av våra 800 lärare och medarbetare rekommenderar oss som arbetsplats. Våra lärare uppskattar hur vi arbetar, vårt fokus på bildning och kunskaper i dess traditionella bemärkelse, ordning och reda samt tydliga regler.

Bild 2

3. Fokus på kunskap och bildning
Kunskap och fakta först. Vi bröt med den rådande trenden inom svensk pedagogik som gått ut på att lärare ska vara handledare i elevernas eget sökande efter kunskap. JENSEN har sedan flera år tillbaka tagit en egen väg för att fokusera på elevernas kunskap och bildning. I vår kvalitetsrapport för 20/21 ser vi att 86% av våra elever i åk 9 på grundskolan klarat kunskapskraven i alla ämnen (rikssnitt 76%). På JENSEN gymnasium gick hela 93% av våra elever ut med en examen. 

Bild 3

4. Vi satsar mer på läromedel i undervisningen
Vi på JENSEN vill ge kvalitetssäkrade läromedel till alla våra elever. Vi har i högre utsträckning riktiga böcker än andra skolor i Sverige och lägger 1 000 kr per elev och år på läromedel, betydligt mer än andra skolor i Sverige där snittet är ca 650 kronor per elev. I texten “Var femte lärare saknar nödvändiga läromedel” ur en rapport från Läromedelsförfattarna kunde man se att endast 1 av 10 lärare anser att de kan köpa in alla de läromedel som behövs. Vi ställde samma fråga till våra lärare och 9 av 10 lärare på JENSEN anser att de kan köpa in de läromedel som behövs i undervisningen. Vi satsar alltså mer än många andra skolor på läromedel och kunskaper. Våra elever i grundskolan läser också dagligen skönlitteratur, något vi anser särskilt viktigt då läsintresset bland 15-åringar minskat näst mest i Sverige i hela OECD.

Bild 4

5. Nöjdare elever och föräldrar i skolan
Alla föräldrar önskar att deras barn ska ha en trygg och lärorik skolgång, att de blir bemötta med respekt och fostras för det framtida livet utanför skolan. Vi har sedan starten för 25 år sedan flera gånger per termin mätt elevernas och föräldrarnas nöjdhet med sin skola, oavsett om de är 1 år gamla och går på förskola eller vuxna och går på komvux. Vi mäter elevnöjdhet för att vi bryr oss om alla våra elever och det är viktigt för oss att de trivs, en viktig del i vår kvalitetsutveckling. Vår syn är att på den bästa skolan kan lärare ha auktoritet samtidigt som eleverna är nöjda och trygga. När vi ser att det finns missnöje på en skola vill vi så snabbt som möjligt rätta till det. Vi är därför stolta över att 90% av våra 14 000 elever och föräldrar rekommenderar oss.

Bild 5

6. Rektorer som får fokusera på elevernas kunskapsutveckling
På JENSEN är vi specialiserade på att driva skolor. Vi har korta beslutsvägar och ger mandat och förtroende till våra rektorer. Samtidigt ger vi stöd och stöttning när det inte går bra samt arbetar i team kring utveckling av våra skolor. Rektorerna uppskattar vårt koncept, ordning och reda och att de får fokusera på att följa upp och förbättra elevernas kunskaper. 100% av våra rektorer rekommenderar JENSEN som arbetsplats, det är vi stolta över!

Bild 6

7. Vi bidrar till digital utveckling i skolan
Mer resurser bidrar inte nödvändigtvis till ett bättre slutresultat. På JENSEN har vi för 20 miljoner kronor med egna IT-utvecklare och kompetens om skola utvecklat vår egen skolplattform “JENSEN campus”, en plattform som fått 4,3 av 5 i betyg av våra JENSEN-elever och föräldrar.

Kostnaden för att bygga JENSEN campus är endast 2% av de 1 000 miljoner kronor som Stockholms stads skattebetalare har fått betala för verktyget “Skolplattformen”. Media har rapporterat om fortsatt stora driftproblem i Stockholms stads plattform, vilket lett till missnöje hos användare.

Vår utveckling av en egen plattform inom JENSEN har fallit väl ut, vilket betyder att vi kan lägga mer av elevernas skolpeng på det som gör skillnad för elevernas kunskaper. Det är också ett exempel på att allt inte blir bättre för att det drivs i statlig eller kommunal regi eller för att mer resurser tillförs. 

Bild 7

Källor: 
Skolvärlden – “Ny statistik: Sverige satsar minst pengar i Norden på läromedel”
Läromedelsförfattarna – “Var femte lärare saknar nödvändiga läromedel”
Läromedelsförfattarna – Läromedelsrapporten “Rätten till kunskap”
Ämnesläraren – “Förödande många elever har aldrig läst en bok”
Dagens Nyheter – “Så blev Skolplattformen en it-katastrof”