JENSEN är ett familjeföretag som drivs av passion för människors kunskap och utveckling. Håkan Jensen grundade företaget 1996 och är fortfarande VD och långsiktig ägare. Både Håkan och Anna är fullt aktiva och engagerade i JENSENs ledning.  I ledningen har de flesta chefer jobbat 10 år eller mer - vilket garanterat en långsiktighet, kontinuitet och kompetens som byggt vår kvalitet över tid. Vi har startat alla våra skolor själva från grunden, med hjälp av rätt medarbetare och vår unika JENSEN-kultur. Det vill vi fortsätta göra många år framöver.

Håkan Jensen & Anna Wiger Jensen

 

Grundare och ägare

Håkan Jensen​ grundade företaget 1996 och ​​äger 100 % av företaget. ​


Advisory board

Anders Wiger

Sedan: 2008
Utbildning: Civilekonom med examen från Stockholms universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i det statliga bolaget Saminvest AB.
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Transparency International Sverige.
Arbetslivserfarenhet: Flera chefsroller inom Ernst & Young, samt vice VD fram till och med september 2010. Nu Senior Advisor.


Ledning

Håkan Jensen

Roll: Grundare, VD och långsiktig ägare
Sedan: 1996
Utbildning: Civilekonom med examen från ekonomlinjen vid Stockholms universitet. Ingenjör.
Arbetslivserfarenhet: VD för JENSEN education sedan 1996. Har tidigare arbetat som managementkonsult med strategi- och affärsutveckling på Gemini Consulting (SIAR Bossard), rådgivare företagsaffärer på Enskilda (SEB), teknisk konsult på Rejlers samt undervisat vid Stockholms universitet.
 

Anna Wiger Jensen 

Roll: ​vice VD
Sedan: ​2008
Utbildning: Civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare chef JENSEN förskola och biträdande chef JENSEN gymnasium. VD-assistent och projektledare på JENSEN education. ​Företagsanalytiker på SEB Enskilda. 

Ulf Johnsson

Roll: ​vice VD och fastighetschef
Sedan: ​2006
Utbildning: Studier inom ekonomi och marknadsföring från bland annat IHM business school och diplom från Executive Management Program från IFL vid Handelshögskolan.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare operativ chef och marknadschef på JENSEN education, VD på Djurönäset.