JENSENs hållbarhetspolicy präglas av att vi är ett utbildningsföretag.

Genom att erbjuda utbildning kan vi öka kunskapsnivån och graden av bildning hos de som studerar hos oss. Vi kan förbereda dem för att lyckas på dagens arbetsmarknad och vara förberedda för de förändringar som kommer i morgondagens arbete. De ska ha den kompetens och kreativitet som krävs för att leda utvecklingen av ett välmående, demokratiskt, hållbart och utvecklingsinriktat samhälle. 

Läs vår hållbarhetsredovisning för 2023 nedan.

JENSEN education -Hållbarhetsredovisning 2023