Vår hälsoprofil

JENSEN ska vara en sund och hälsosam arbetsplats för våra medarbetare där vi också ska vara bra förebilder för våra barn, elever och studenter.

Vår hälsoprofil genomsyrar vår vardag bland annat genom att våra grundskole- och gymnasieelever går på pedagogiska promenader med sina lärare och pedagoger på förskolan har utepedagogik i skog och stad med barnen. Vi varvar ner och får återhämtning med mindfulness och mental träning. I det dagliga väljer vi alltid trappor framför hiss och våra arbetsplatser är sockerfria och rökfria. Vi förespråkar också att ta en “walk and talk” när denna mötesform fungerar. Utöver det dagliga hälsotänket i vardagen har vi träningsbidrag och sponsrar tävlingar som riktar sig till hela medarbetarteamet. 

Mental träning Sara Taflin