JENSENs verksamheter styrs av kraven i skollagen eller annan utbildningsrelaterad lagstiftning. Det ställer höga krav på ett kvalitetsarbete som är systematiskt och säkerställer att vi kan hålla en hög, jämn kvalitet i våra verksamheter. Hur vi arbetar med detta och vilka resultat vi uppnått kan du läsa mer om i våra kvalitetsrapporter.

kvalitetsrapport-bild

 

Kvalitetsrapporter