Elevpriser
2021 vann JENSEN grundskola Göteborg riksfinalen i International Language Competition i ämnet svenska! Provet testade kunskaper i litteratur, grammatik och ordförståelse. Total medverkade 24 000 elever från 7 regioner i landet. I den nationella matematiktävlingen Pangea kom fyra av eleverna på den nationella tio i topp-listan från JENSEN grundskola Göteborg.

Employer Branding
2019 vann JENSEN priset "Årets Nykomling inom Employer Branding" av företaget Universium.

Karriärföretagen 
2018 och 2019 vann JENSEN utmärkelsen Karriärföretagen - en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Årets grundare och Årets entreprenörsföretag, region Öst
2012 vann Håkan Jensen och JENSEN education utmärkelserna Årets grundare och Årets entreprenörsföretag, region Öst. Utmärkelsen delades ut av Founders Alliance. 

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse
2005 och 2008 vann JENSEN education Stockholms stads kvalitetsutmärkelse och 2006 heders-omnämndes JENSEN vuxenutbildning för sin kvalitetsutveckling. 

Årets Superföretag
För sjätte året i rad har vi vunnit titeln – Årets Superföretag. Det är tidningen Veckans Affärer som i samarbete med affärsinformationsföretaget PAR tagit fram listan över de svenska superföretagen.

Gasellföretag
JENSEN education är för åttonde gången utnämnt till Gasellföretag av Dagens industri. 
Vi har fått utnämningen 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011.

Ung Företagsamhet
Vi satsar stort på Ung Företagsamhet. Våra gymnasieskolor och duktiga elever har vunnit många fina priser! Här kan du se vilka priser vi vunnit de senaste åren

Sveriges Snabbväxare 
JENSEN education är utsett till ”Sveriges Snabbväxare 2009” av tidningen Affärsvärlden och konsultföretaget Ahrens. JENSEN lyckades nå 21:a plats av 1 300 nominerade företag.

En av Sveriges bästa arbetsplatser
2008 och 2009 utsågs vi till en av Sveriges bästa arbetsplatser. 

Pris för fysisk aktivitet
2005 tilldelades JENSEN gymnasium ett pris för sin hälsoinriktade pedagogik.

Hälsodiplomerad arbetsplats
I Korpens motivering framgår det att vi har hittat en fin struktur för ett långsiktigt hälsoarbete, med väl utarbetade styrdokument som visar vår vision, viljeriktning, mål, handlingsplaner och organisation för att driva hälsoarbetet framåt.