JENSEN grundades utifrån övertygelsen att utbildningen i skolan och högskolan har för svag koppling till de krav som ställs i yrkeslivet. Att förväntningarna på elevernas förmåga i skolan generellt sett är för låga. Vår målsättning är att bygga Sveriges bästa utbildningsföretag, med höga studieresultat och nöjda elever, som ska fungera som verkligheten utanför skolans värld.

Träning för verkligheten ligger till grund för hur vi har valt att organisera våra skolor – både vad gäller våra lokaler, schemaläggning samt den kultur och de normer som råder på skolan. Våra lärare tränar också eleverna för verkligheten genom att ta ledarskapet i klassrummet fullt ut, lyfta in verkliga exempel och uppgifter. Vi har höga och positiva förväntningar på varje elev.