Fjärrundervisning JENSEN grundskola Uppsala

De senaste dagarna har Coronavirusets inverkan på samhället fått en stor påverkan på våra skolor. Det har blivit en utmaning att lärare behöver vara hemma med sjuka barn eller egna lättare symptom och vi har ett läge där lärarna både behöver förbereda och genomföra undervisning i klassrum och på distans. Vi anser inte att detta är en godtagbar lösning varken för er elever eller för våra lärare. 

Vi har därför beslutat att utbildningen på JENSEN grundskola Uppsala åk 6-9 från och med 19 mars ska ges via fjärrundervisning. Beslutet gäller tillsvidare. 

För åk F-5 samt fritids håller vi öppet som vanligt. Vi kommer att hålla er uppdaterade om läget förändras.

Onsdag den 18 mars kommer lärarna i åk 6-9 ha en extra studiedag för att planera fjärrundervisningen. Fjärrundervisningen för åk 6-9 kommer därför att köra igång from torsdag 19 mars.

Vi har mycket bra förutsättningar att övergå till fjärrundervisning på ett tryggt sätt eftersom vi har utvecklade digitala verktyg med vår lärplattform JENSEN-campus, digitala läromedel och redan idag bedriver distansstudier för tusentals elever inom Komvux. Icke-desto mindre kommer detta vara nytt för både lärare och elever på grundskolan. Det kommer vi alla behöva ha förståelse för.

För dig som går i åk 6-9 kommer skolan fortsatt vara öppen för er elever som vill eller behöver studera från skolan eller få extra hjälp - anmäl om du vill komma till skolan till rektor. 

Vi förväntar oss att alla elever tar sitt ansvar 100% och kör full fart med de lektioner och uppgifter som lärarna ger er, precis som vanligt men via skärmen. Vi kommer att ta närvaro på alla lektioner och vårt system kan även mäta att ni är aktiva och jobbar på. Laborationer och praktiska moment flyttar vi fram. Elevhälsan kommer ni att kunna kontakta digitalt eller på skolan. Skolledningen kommer att informera er mer om de praktiska detaljerna i genomförandet av fjärrundervisningen. 

Vi tror att detta beslut som ger en förutsägbarhet för lärarna och er närmaste tiden gör att ni kan fokusera fullt ut på era studier. 

Med vänlig hälsning,

Mats Rosén
Skolchef JENSEN grundskola