Fjärrundervisning JENSEN gymnasium

Från och med onsdag den 18 mars kommer vi utifrån Folkhälsomyndighetens nya direktiv gå över till fjärrundervisning. 

Vi på JENSEN har mycket goda förutsättningar att övergå till fjärrundervisning eftersom vi har utvecklade digitala verktyg med vår lärplattform JENSEN-campus, digitala läromedel och redan idag bedriver distansstudier för tusentals elever inom JENSEN Komvux. Icke-desto mindre kommer detta vara nytt för både lärare och elever på gymnasiet.

Vi förväntar oss att alla elever tar sitt ansvar till 100% och kör full fart med de lektioner och uppgifter som lärarna ger er, precis som vanligt men via datorn. Mail och campus är våra kommunikationskanaler och därför förväntar vi oss att alla elever kollar denna dagligen. Vi kommer att ta närvaro på alla lektioner. Laborationer, APL och praktiska moment flyttar vi fram. Elevhälsan kommer ni att kunna kontakta och få träffa digitalt. 

Med vänliga hälsningar,

Anna Wiger Jensen 
Operativ chef
JENSEN education